En bild eller hisspitch som förklarar en hel berättelse

”Det är inte helt lätt att hitta en bild som speglar allt som försiggår i din berättelse, men någonstans tycker jag att det finns en hel del i illustrationen: kvinnor/kvinnoansikten/sammanflätade/framåtblickande/bakåtblickande… ”

Så skrev den grafiska formgivaren Anders som nu arbetar med omslaget till I amasonens närhet. I förra inlägget såg ni bilden som ska vara på framsidan. Jag tycker mycket om den. Vi har bollat några olika alternativ. Det har gällt lite olika utseenden på de tre kvinnohuvudena och olika färger, men det har varit samma idé hela tiden. Och jag tycker som Anders att bilden med de tre kvinnorna vars liv delvis är sammanflätade och som ser både bakåt och framåt och ibland just nu illustrerar romanen på ett bra sätt. 

Men det där med att försöka sammanfatta en hel bok med en bild eller en kort sammanfattning är jättesvårt. I Debutantbloggen i går skrev Sara Molin om sina problem med att skriva en hisspitch, en säljande sammanfattning som man utan att tveka och med stort engagemang kan redovisa i en hiss mellan några våningar. 

Jag märkte också svårigheterna med en kort sammanfattning när min svåger som jobbat med sälj häromdan frågade mig varför någon skulle vilja köpa och läsa min bok. 

”Jaa, den handlar ju om att få ihop sitt liv och… Provläsare som ändå läste en tidigare version tyckte att den var riktigt bra och de sa…”

”Jaha och vad skiljer din bok från andra med liknande innehåll? Vad är det du vill ha fram?”

Medan jag funderar ut min säljande hisspitch citerar jag baksidan på bokomslaget till min roman:

”Varför är inte Katja nöjd när allt går bra för henne? Hur kan Anna Lindhagen, en kvinnorättsaktivist från förra seklet, hjälpa Katja att våga förändra sitt liv?

Romanen I amasonens närhet skildrar kvinnor från tre generationer i Stockholm under 1900-talet och fram till våra dagar. 

Anna Lindhagen beskrevs i tidningarna som ”en amason med blanka vapen och öppet visir”. Hon påverkar romanens två andra karaktärer trots att hon varit död sedan länge och hon har också inspirerat författaren till denna roman.

I amasonens närhet handlar om kvinnors förutsättningar när det gäller arbete, familj, kärlek och självförverkligande.”